Fishing

Názov revíru, do ktorého spadá územie pri Golden Beach Apartment je Dunaj č. 1 s číslom revíru 2-0480-1-1. Rozprestiera sa od ústia rieky Ipeľ (rkm 1708) až po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne a označujeme ho ako kaprový lovný revír. Lov rýb je tu povolený počas celého roka s dodržaním individuálnej doby ochrany. V prípade lovu tu platí, že miesto po zotmení musí byť osvetlené.

Oblasť okolo rieky Dunaj v okolí mesta Štúrovo je veľmi zaujímavým a vyhľadávaným rybárskym miestom. Spomínané Štúrovo sa nachádza na ľavom brehu Dunaja, na poslednom cípe ľavo-brežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Vodné zrážky tu dosahujú ročný priemer 590 mm a priemerné ročné teploty v tejto oblasti dosahujú 11,3 stupňa Celzia. Poveternostné podmienky sú prevažne mierne, za čo vďačíme najmä Čerhátskym pahorkom a Kováčovskym kopcom (ktoré sú zároveň aj chránenou prírodnou rezerváciou) na ľavom brehu Dunaja a kopcom Pilišské a Vertéšske na pravom brehu Dunaja. Na väčšej časti Dunaja je breh skôr piesčitý a štrkovitý. Dunaj sa okrem iného môže popýšiť rôznorodou faunou, či už ide o rôzne druhy labutí alebo čajok, kormoránov a kačíc. Čo sa týka flóry, zastúpenie tu majú rôzne druhy topoľov- napríklad topoľ biely a čierny, ďalej rôzne druhy vŕby a jelša lepkavá. Čenkovská lesostep, ktorá je prírodnou rezerváciou, pri rieke Dunaj s rozlohou 30 ha je jediným výskytom rastliny chvojník dvojklasý.

V oboch smeroch je možné využiť cestnú komunikáciu, ktorá vedie pozdĺž Dunaja alebo môžu návštevníci využiť vodnú cestu s vlastným, prípadne požičaným člnom. Ubytovaní v apartmáne Golden Beach majú možnosť požičať si motorový čln pre rybárov s dĺžkou 6 metrov a rýchlosťou do 5 PS, na ktorý nepotrebujete osvedčenie. Tento čln je samozrejme možné požičať si aj v prípade, že nie ste vášnivým rybárom a môžete ho využiť aj na romantickú plavbu po Dunaji. V každom prípade si musíte dávať pozor na výletné lode a ostatných rybárov pohybujúcich sa na svojich člnoch.

Druhy rýb v spomínanom revíri sú naozaj veľmi pestrej škály. Spomenieme napríklad najobľúbenejšie druhy rýb ako je kapor rybničný, mrena severná, sumec veľký, tolstolobik, zubáč obyčajný, pleskáč vysoký, jalec, boleň, hlavátka a mnohé ďalšie. Ako na väčšine nášho územia, aj v tomto revíri patrí medzi najčastejšie druhy lovených rýb kapor rybničný, sumec veľký, mrena severná či pleskáč vysoký. Často sa tu stretnete aj s úlovkami kaprov a sumcov s hmotnosťou aj 10-20 kilogramov.

Medzi najnavštevovanejšie lokality môžeme zaradiť smerom na východ od mostu Márie Valérie v Štúrove lokalitu v oblasti Kováčov a smerom na západ oblasť Čenkov. Priemerná hĺbka vody Dunaja je približne 2,7 metra.

Plavebná dráha pre lode je po celom úseku označená zelenými a červenými bójami a je pomerne často využívaná na medzinárodnú lodnú dopravu a počas letných mesiacov aj na rekreačnú plavbu lodí a člnov. Na rybolov sú veľmi často využívané aj malé plavidlá. Dno Dunaja je bahnito-štrkové a v niektorých miestach dosahuje hĺbku až 10 metrov.

Veľmi zaujímavým a netradičným miestom nielen na lovenie rýb sú dva ostrovy, ktoré sú prístupné cestou smerom na východ k sútoku Hrona a Dunaja, kde je lov rýb povolený. Pre miestnych rybárov je práve toto miesto najobľúbenejším a najvyhľadávanejším. Prístupovou cestou smerom na západ sa nachádzajú dva ostrovy v lokalite Čenkov a Moča, kde je lov rýb tiež povolený a na svoje si prídu aj milovníci kúpania a ľudia hľadajúci relax a oddych.